Om Groruddalsklinikken

Groruddalsklinikken er et spesialistsenter på Kalbakken i Oslo Øst som ble etablert i 2015 under navnet Kalbakkenklinikken. Vi driver med kirurgi, spesialiserte helsetjenester, allmennmedisinske undersøkelser i tillegg til fysikalsk behandling og rehabilitering. Groruddalsklinikken tilbyr også helseundersøkelser til bedrifter og videre oppfølging.

Vi holder til i hyggelig lokaler på Kalbakken med moderne utstyr og fasiliteter. Fra oss er det kort vei til kollektiv transport, både buss og T-bane.

Hos oss møter du kompetente og erfarne spesialister med lang erfaring fra både offentlig og privat sektor. Groruddalsklinikken setter pasientens behov i fokus, og vårt mål er å ha de mest fornøyde pasientene som ønsker å komme tilbake til oss. Våre spesialister tilbyr time med kort ventetid.

 • Vi er virksomhet med både offentlige og private avtaler innen ulike medisinske fagområder.
 • Virksomheten leverer tjenester innen kardiologi, urologi, ortopedi, endokrinologi, plastikk kirurgi, gastrokirurgi,
  gastroenterologi, gynekologi, proktologi, allmennmedisin, psykiatri, dermatologi, lungemedisin og estetikk.
 • Det er gj.snitt 9 årsverk med ansatte fordelt på 2020-2023. Overleger er innleide konsulenter som utfører
  spesialisthelsetjenester.
 • Virksomheten er deleier i flere bedrifter.
 • Vi har tilsig av pasienter fra Romerike, Follo regionen, Groruddalen, Oslo sentrum, Hadeland, Toten, Nes og
  Østfold- og Vestfoldregionen
 • Inngikk samarbeidsavtale med Unilabs Norge 2016 om eksklusiv pasientprioritet innen radiologi og laboratoriet
 • Er nå stabil og solid virksomhet med kontinuerlig vekst både økonomisk og medisinsk
 • Kan utføre operasjoner med inneliggende pasienter på sengeposten som den eneste aktør øst for Akerselva
 • Har fått fotfeste og solid rykte som hovedaktør innen spesialisthelsetjenester
 • Er lokalisert med andre solide samarbeidsklinikker i vekst

Hvorfor Groruddalsklinikken?

Groruddalsklinikken har som visjon å tilby kvalitetsrike helsetjenester med kort ventetid.

Vi kan tilby helsetjenester både til deg som ikke har henvisning fra fastlegen, til deg som har henvisning fra fastlegen eller til deg som venter på behandling på sykehuset eller står i sykehuskø.

Dersom du har helseforsikring, kan du kontakte forsikringsselskapet ditt vedrørende å få behandling hos oss.

Groruddalsklinikken har et bredt og relevant tilbud av helsetjenester med høy kvalitet og god tilgjengelighet for alle. Hos oss skal du alltid føle deg trygg og ivaretatt.

Spesialister

Groruddalsklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi.

Kirurgi

Groruddalsklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp.

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos GRD. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.

Bestill konsultasjon

Bestill konsultasjon