Fysioterapi

Fysioterapi baserer seg på menneskets anatomi, fysiologi og bevegelsesutvikling. Kunnskap om hvordan psykiske, fysiske og sosiale faktorer kan påvirke funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom, er også noe som står sentralt i behandling. Vår fysioterapeut arbeider med kropp og bevegelse for å fremme god helse. Fokuset er å forebygge og behandle skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevne, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i en bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold. Vår fysioterapeut behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebygge mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Vi har også samarbeid med annet helsepersonell.

Behandling hos oss kan omfatte manuell behandling som massasje, tøyning, manipulasjon og triggerpunktbehandling. Vi har også andre tiltak som trykkbølge (ESWT), ultralydundersøkelse og teipeteknikker. I tillegg er det svært ofte hensiktsmessig at en pasient igangsettes med et individualiser tilpasset treningsopplegg for langvarige resultater, og vår fysioterapeut har fokus på aktiv tilnærming.

Hvorfor Groruddalsklinikken?

Groruddalsklinikken har som visjon å tilby kvalitetsrike helsetjenester med kort ventetid.

Vi kan tilby helsetjenester både til deg som ikke har henvisning fra fastlegen, til deg som har henvisning fra fastlegen eller til deg som venter på behandling på sykehuset eller står i sykehuskø.

Dersom du har helseforsikring, kan du kontakte forsikringsselskapet ditt vedrørende å få behandling hos oss.

Groruddalsklinikken har et bredt og relevant tilbud av helsetjenester med høy kvalitet og god tilgjengelighet for alle. Hos oss skal du alltid føle deg trygg og ivaretatt.

Spesialister

Groruddalsklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi.

Kirurgi

Groruddalsklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp.

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos GRD. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.

Bestill konsultasjon

Bestill konsultasjon