Betaling og delbetaling

Fritt behandlingsvalg (tidligere kalt fritt sykehusvalg) innebærer at du kan velge sykehus eller behandlingssted selv.

Retten til fritt behandlingsvalg gjelder:

  • All planlagt undersøkelse, behandling eller utredning innen fysisk og psykisk helse
  • Alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre som eies av et regionalt helseforetak


I noen tilfeller private sykehus, dersom det har blitt inngått avtale med det regionale helseforetaket

Du kan også lese om valg av behandlingssted ved Groruddalsklinikken på nettsiden til helsenorge  og deretter søke Groruddalsklinikken: https://minhelse.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlingssteder

Retten gjelder ikke valg av behandlingsnivå. Du kan ikke velge å få utredning ved et sentralsykehus dersom sykdomstilstanden tilsier at det skal skje på et lokalsykehus. Du kan heller ikke velge å bli innlagt på en sengepost dersom du er henvist til en poliklinikk.