Kardiologi

Groruddalsklinikken har hjertespesialister med kort ventetid for behandling og følger deg opp gjennom hele forløpet.
En hjerteutredning vil kunne påvise om du har forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom. I så tilfelle vil du få veiledning og tilbud om videre oppfølging og behandling.

Har du behov for en sjekk av hjertet? Lurer du på om du har en hjertesykdom? Groruddalsklinikken sin hjerteutredning vil kunne påvise mulig hjertesykdom.

Målet er å oppdage eventuelle hjertesykdommer, men også se begynnende forandringer som kan gi sykdom på sikt, slik at du kan komme i gang med forebyggende behandling i tide. Hvis det blir konstatert at du har en hjertesykdom, vil hjertespesialisten starte relevant behandling og gi deg informasjon, veiledning og gode råd for veien videre.

Ved en hjerteutredning undersøker vi blant annet størrelsen på hjertet, samt blodgjennomstrømming og bevegelighet for klaffer og hjertekammervegger.
Symptomer
Det kan være riktig å undersøke om du har en hjertesykdom hvis du har symptomer som:

smerter i brystet
hjertebank
tungpustethet eller pustebesvær
episoder med uregelmessig puls
Hvis du har symptomer eller føler deg i risikosonen, bør du sjekke hjertet ditt. Har du hjertesykdom og ønsker en rask undersøkelse eller en “second opinion”. I tiden etter et hjerteinfarkt er det mange som har spørsmål i forhold til medisinbruk og til hva som er forsvarlig av fysisk aktivitet.

Forberedelser

Det kreves ingen spesielle forberedelser, men vi råder deg til å ikke spise et større måltid kort før undersøkelsene.

Ta gjerne med treningstøy og joggesko.

Undersøkelser

Første konsultasjon består gjerne av flere tester deriblant:

klinisk undersøkelse og vurdering ved hjertespesialist
EKG og blodtrykk
ultralyd av hjertet
AKG (belastningstest av hjertet på sykkel, arbeids-EKG)
eventuelt blodprøver
Samtale med hjertespesialist (kardiolog)
Er du engstelig for at du kan ha en hjertesykdom, eller har du spørsmål om hjertesykdommen din?

Vi tilbyr samtale med hjertespesialist (kardiolog) for å avklare om du har behov for videre undersøkelser og behandling.

Hvis du trenger videre undersøkelser eller behandling blir dere sammen enige om en plan for veien videre. Det gir trygghet og forutsigbarhet.

Vi tilbyr blant annet Hjerteutredning som gir omfattende informasjon om hjertet ditt slik at vi kan avdekke om du har en hjertesykdom.

EKG

EKG er en smertefri undersøkelse som måler den elektriske aktiviteten i hjertet. Den gjøres enkelt på Groruddalsklinikken. Selve undersøkelsen tar omtrent 10 minutter.

Vi fester elektroder i brystkassen, armer og bein. Elektrodene fanger opp de elektriske impulsene, som videreføres gjennom ledninger til en maskin som registrerer og tegner ned impulsene.

EKG oppdager om hjertet slår i feil rytme, eller hvis en del av hjertemuskelen ikke trekker seg sammen på grunn av hjerteinfarkt. Svar fra målingen foreligger snarlig etter undersøkelsen hvor kardiologen leser av og tolker resultatet.

24-timers EKG

24-timers EKG vil kunne avsløre tegn til hjertesykdom eller forstyrrelser i hjerterytmen. Båndopptageren festes på deg på Groruddalsklinikken hvor du må komme innom etter 24 timer slik at vi kan få lest inn svaret.

Ved mistanke om hjerterytmeforstyrrelser settes pasienten på en 24-timers EKG-overvåkning. EKG blir da fanget opp på en liten båndopptager som pasienten bærer med seg. Helsepersonell setter på elektroder og registrerer deg med nødvendig data. Båndopptageren må være på gjennom 24 timer og alltid bæres på deg.

Undersøkelsen kan avsløre alle typer hjerterytmeforstyrrelser, og gir avgjørende informasjon for å kunne utelukke tilstander (atrieflimmer, pacemakerbehov mm.) og tilpasse riktig behandling. Hjerterytmen registreres mens pasienten er hjemme ved hjelp av avansert utstyr.

Arbeids-EKG (belastningstest)

For å undersøke hvordan hjertet oppfører seg under belastning kan man gjøre en belastnings-EKG eller sykkeltest.

Undersøkelsen gjennomføres ved at hjertets aktivitet avleses samtidig som du sykler på ergometersykkel. Hjertekrampe og brystsmerte (angina pectoris) eller spesielle hjerterytmeforstyrrelser kan diagnostiseres på denne måten. Undersøkelsen er viktig for å vurdere eventuelle trange kransårer rundt hjertet og de som har hatt hjerteinfarkt. Du skal sykle på ergometer sykkel hvor kardiologen endrer styrken på ergometer sykkelen etter behov under syklingen. Det kan være fordel å ta med seg gode sko du kan sykle med. Før du skal sykle settes på elektroder på brystet ditt for å samtidig utføre målinger av hjerte.

Langtidsregistrering av blodtrykk

Blodtrykket registreres mens pasienten er hjemme.

24-timers blodtrykksregistrering

Som ledd i utredningen av høyt blodtrykk, eller i oppfølgingen av høyt blodtrykk, får pasienten på seg båndopptager for gjentatte, automatiske målinger av blodtrykket over 24 timer. Helsepersonell setter på deg opptageren på Groruddalsklinikken hvor du må komme tilbake etter 24 timer.

Ved å måle pasientens blodtrykk gjentatte ganger over 24 timer vil legen få et klart bilde av hvordan blodtrykket endrer seg over døgnet.

Den digitale maskinen tar blodtrykket ved å blåse opp mansjetten rundt overarmen din for så å langsomt slippe opp trykket. Maskinen bærer du på deg hele tiden og mansjetten er konstant plassert rundt overarmen gjennom de 24 timene.

Fordi målingene utføres for å finne ut hva ditt normale daglige blodtrykk er, er det viktig at du holder deg til dine vanlige gjøremål og rutiner, at du holder på med alle de ting du normalt pleier å gjøre.

Ultralydundersøkelse (Echo doppler)

Ultralydundersøkelse av hjerte gir informasjon om hjertets struktur og funksjon, og utføres med avansert utstyr som gir hjertespesialisten mulighet til å vurdere hjertets funksjoner, mens det arbeider. Undersøkelsen tar vanligvis ikke mer enn 20 minutter.

Ecco doppler benyttes for å måle blodstrøm, det vil si hvor raskt blodet strømmer på angitte steder. Fargeteknikker og kontrastinnsprøytinger kan benyttes for å forbedre fremstillingen av bilder.

Hva må jeg gjøre før undersøkelsen?

Du trenger ikke gjøre noen spesielle forberedelser. Du kan spise vanlig og ta medisinene på vanlig måte før og etter undersøkelsen.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Du ligger i sideleie på en benk under undersøkelsen. En liten ultralydmåler holdes mot brystveggen. Bilder fra hjertet ditt registreres på en skjerm og opptakene blir analysert og beskrevet av legen. Undersøkelsen er smertefri.

Du kan reise hjem rett etter undersøkelsen, etter samtalen med legen.

Undersøkelse av blodforsyningen til hjernen (ultralyd av halskar)

Ved hjelp av ultralyd undersøker vi om det er kalkpåleiringer og innsnevringer i hovedpulsårene til hodet. Undersøkelsen viser blodstrømmen og om det er plakkdannelser (åreforkalkning) og graden av dette.

Kort beskrivelse

Undersøkelsen hjelper oss med å vurdere risikoen for hjerneslag, hjerte- og karsykdommer og eventuelt behov for forebyggende behandling. Undersøkelsen er aktuell hvis du kan ha risiko for å få hjerte-karsykdom, hjerneslag eller har hatt hjerneslag.

Behandlingsdetaljer

Du trenger ikke gjøre noen spesielle forberedelser. Du kan spise vanlig og ta medisinene på vanlig måte før og etter undersøkelsen. Du ligger på en undersøkelsesbenk og strekker halsen lett. En liten ultralydmåler holdes mot pulsårene i halsen. Bilder fra halspulsåren registreres på en skjerm og opptakene blir analysert og beskrevet av legen. Undersøkelsen er smertefri. Undersøkelsen tar rundt 15 minutter. Legespesialisten tolker resultatet umiddelbart og rett etter undersøkelsen får du en samtale med en lege som forklarer hva testen viser.

Undersøkelse av blodforsyning til ben og føtter

Ved hjelp av ultralyd undersøker vi blodstrømmen i pulsårer til føttene. Undersøkelsen hjelper oss med å kartlegge om du har trange årer i beina.

Videre Oppfølging

For noen pasienter er det nødvendig med utvidet testing for undersøkelse av eventuelle tilleggssykdommer, for eksempel lunge- eller nevrologiske lidelser. Legen vil gi deg gode råd om videre utredning eller behandling dersom det er behov for det.

Hvorfor Groruddalsklinikken?

Groruddalsklinikken har som visjon å tilby kvalitetsrike helsetjenester med kort ventetid.

Vi kan tilby helsetjenester både til deg som ikke har henvisning fra fastlegen, til deg som har henvisning fra fastlegen eller til deg som venter på behandling på sykehuset eller står i sykehuskø.

Dersom du har helseforsikring, kan du kontakte forsikringsselskapet ditt vedrørende å få behandling hos oss.

Groruddalsklinikken har et bredt og relevant tilbud av helsetjenester med høy kvalitet og god tilgjengelighet for alle. Hos oss skal du alltid føle deg trygg og ivaretatt.

Spesialister

Groruddalsklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi.

Kirurgi

Groruddalsklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp.

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos GRD. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.

Bestill konsultasjon

Bestill konsultasjon